In dit artikel wordt het Canvas model uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het Canvas model van Osterwalder en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is het Canvas model?

Het Canvas Business Model kan ingezet worden als hulpmiddel voor het ontwikkelen van een nieuw, of analyseren en in kaart brengen van een bestaand business model van een onderneming. Het geeft een grafische weergave van een aantal variabelen die de waarden van de organisatie weergeven. Het model is ontwikkeld door Alexander Osterwalder.  

Het Canvas model ziet er als volgt uit:

Image
Canvas Model
CANVAS model van Osterwalder

Key Partners

 • Wat zijn de belangrijkste partners?
 • Welke rol spelen de belangrijkste Partners?
 • Hoe kan de onderneming samen met partners succesvol zijn?

Key Activities

 • Wat zijn de voornaamste activiteiten van de onderneming voor een succesvolle waarde propositie?
 • Hoe krijgt de onderneming nieuwe klanten?
 • Hoe kan de onderneming huidige klanten behouden?

Key Resources

 • Welke bronnen zijn vereist voor een succesvolle waarde propositie?
 • Welke bronnen zijn vereist voor distributie? 
 • Welke bronnen zijn vereist voor CRM?

Value Proposition

 • Welke waarde levert de onderneming? (voorbeeld beste prijs of service)
 • Welk probleem probeert de onderneming op te lossen voor klanten? 
 • Aan welke klanten wilt de organisatie leveren?

Customer Relationship

 • Welke relatie dient de organisatie met specifieke klantgroepen op te bouwen? 
 • Hoe duurzaam is de relatie met klanten?
 • Welke relatie bestaat er nu met klanten?

Channels

 • Via welke kanalen dient de onderneming met de klant in contact te komen?
 • Op welke manier verkoopt de onderneming aan klanten?
 • Welke kanalen werken het beste? 

Customer Segments

 • Wat zijn de belangrijkste klantgroepen?
 • Aan welke segmenten levert de onderneming?
 • Voor wie kan de onderneming de meeste waarde creeeren?

Cost Structure

 • Wat zijn de belangrijkste kosten binnen het business model?
 • Wat zijn de duurste key activities en key resources?
 • Waar zitten de grootste uitgaven?

Revenue Streams

 • Voor welke waardepropositie willen klanten betalen?
 • Waarvoor en wat betalen huidige klanten?
 • Hoe ziet het verdienmodel van de onderneming eruit? 

Uitvoering Canvas model

Door een nieuw business model uit te werken via de Canvas worden er duidelijke beslissingen genomen over de strategie van een onderneming. Door per categorie antwoord te geven op een aantal vragen zoals hierboven komt er een duidelijke waardepropositie tot stand. 

Een bestaand business model verbeteren via de Canvas methode is eenvoudig. Door per categorie te kijken welke ontwikkelingen er zijn kan de onderneming de waardepropositie bijschaven en de strategie structureel verbeteren.

Tip, print het model op groot papier uit en ga aan de hand van een brainstorm sessie per vlak gewoon invullen. 

Meer zoals dit