In dit artikel wordt de behoeftepiramide van Maslow uitgelegd. Na het lezen begrijpt u de behoeftepiramide van Maslow en kunt u deze toepassen op uw organisatie.

Wat is de behoeftepiramide Maslow?

De behoeftepiramide van Maslow is één van de meest bekende theorieën uit de psychologie en gaat over de universele behoefte van de mens. Volgens Maslow streven mensen dezelfde behoeften na. Vervolgens heeft hij deze ingedeeld in groepen en een hiërarchie aangebracht. Zodra wordt voldaan aan de behoefte binnen een groep zal men vooral streven naar behoefte uit de volgende hiërarchische groep. Een piramide heeft hij er zelf nooit van gemaakt maar toch zullen de mensen bij het horen van "behoeftepiramide" denken aan de naam Maslow. 

Hoe ziet de behoeftepyramide van Maslow eruit?

Image
Behoeftepiramide Maslow
Behoeftepiramide Maslow

Behoeftepiramide Maslow hierarchie

De behoeftepyramide van Maslow heeft de volgende hiërarchie:

Basisbehoefte / Lichamelijke behoeften 

De eerste groep bestaat vooral uit de puur lichamelijke basisbehoefte zoals slaap, eten en drinken, ontlasting, lichamelijke gezondheid en seks.

Behoefte aan Veiligheid 

Nadat voldaan is aan de basisbehoefte gaat men op zoek naar veiligheid om te kunnen overleven. Gezondheid, een baan (financieel) en een woning om in te wonen zijn goede voorbeelden hiervan. 

Behoefte aan Liefde

Maar zodra men aan zowel de basisbehoefte als aan veiligheid voldoet gaat men op zoek naar meer. Mensen willen dan vriendschap, liefde en familie.

Behoefte aan Zelfvertrouwen 

Op dit punt heeft een mens een plaats binnen de wereld gevonden om te overleven. Het voldoet aan de basisbehoefte, veiligheid en er is ook een groep mensen om dit mee te kunnen delen. Maar nog is het niet genoeg. Nu is de mens op zoek naar respect, erkenning en waardering van zowel derden maar ook jezelf. Voorbeelden zijn ervaring, status, erkenning en zelfvertrouwen.

Behoefte aan zelfverwezenlijking

Bij het laatste niveau gaat het over het benutten van je eigen potentieel. Alles bereiken wat je kan! Ontwikkelen van persoonlijkheid, de wereld, het milieu maar bijvoorbeeld ook je eigen creatieve ambities.

Meer zoals dit