In dit artikel wordt het AIDA-model uitgelegd. Na het lezen begrijpt u het AIDA-model en kunt u deze toepassen op het strategisch beleid van uw organisatie.

Wat is het AIDA-model?

Het AIDA-model is een klassiek marketingmodel dat ook vaak door verkopers wordt toegepast. Volgens het model doorloopt de consument bij confrontatie met marketingcommunicatie (bijvoorbeeld een reclame) een aantal stappen (in volgorde). Deze stappen geven inzicht in de koopsituatie van de consument.

Hoe ziet het AIDA-model eruit?

Image
AIDA-model
AIDA-model: Attention, Interest, Desire, Action

A - Attention

De eerste stap van het model: aandacht trekken. De reclame-uiting moet op de een of andere manier de aandacht van de consument grijpen. Er zijn verschillende manieren waarmee dit bereikt kan worden. Het hanteren van opvallende kleuren, een opmerkelijk geluid, mooie vrouwen e.d. zijn in het verleden succesvol geweest.

I - Interest

De tweede stap van het model is gebaseerd op het interesseren van de consument. De reclame-uiting moet de consument attenderen op de positieve aspecten van een product waardoor interesse ontstaat. Door unieke verkooppunten te benoemen kan dit vaak bereikt worden. Denk aan bijvoorbeeld de “laagste rentepercentage” reclames voor geld lenen. Een ander voorbeeld is het wijzen op superieure kwaliteit door het garanderen van een kwaliteitsgarantie.

D - Desire

In stap drie van het model moet de interesse omgezet worden in een verlangen of voorkeur voor een product. In de reclame-uiting zal voornamelijk getracht worden de consument te overtuigen van het nut van een product. Hierdoor wordt de interesse omgezet tot een koopintentie.

A - Action

De laatste stap in het model: consument tot actie aanzetten. Het doel van deze fase is de consument te bewegen het product te kopen. Communiceer de mogelijkheden hoe het product te verkrijgen is. Denk aan bijvoorbeeld de oudejaarsloterij reclames waarin verkooppunten gecommuniceerd worden.

Toepassingsmogelijkheden AIDA-model?

Het AIDA-model is een veelzijdig model. Hieronder een opsomming met toepassingsmogelijkheden:

  • verkooppresentaties
  • websites
  • reclame TV, radio, kranten en magazines
  • google adwords
  • billboards
  • leaflets
  • catalogi
  • e.d.

Verkoop, grafisch design, ICT en marketing moeten allemaal rekening houden met het AIDA-model zodat een onderneming elke marketinguiting afstemt op de vier stappen van het model.

Meer zoals dit