Copyright

Average: 4 (7 votes)

© 2009 Edwin Muilwijk - Deze website is een publicatie van Edwin Muilwijk en hierop is de Auteurswet 1912 van toepassing. Verveelvoudiging van (een deel van) deze publicatie met het (kennelijke) oogmerk deze openbaar te maken of te exploiteren is slechts toegestaan na toestemming van Edwin Muilwijk. Aan deze toestemming kunnen voorwaarden verbonden worden. Verveelvoudigingen in de vorm van afdrukken of machineleesbare kopieën zijn toegestaan, mits die beperkt blijven tot enkele exemplaren en ze uitsluitend dienen tot eigen oefening, studie of gebruik. Als via hyperlinks wordt verwezen naar (pagina's op) de website van de Intemarketing.nl, moeten deze als zodanig herkenbaar blijven.

 

Intemarketing.nl spant zich in om het gebruik van teksten en afbeeldingen met alle rechthebbenden schriftelijk overeen te komen. Wanneer iemand desondanks meent aanspraak te kunnen maken op rechten op materiaal van deze website, wordt men verzocht contact op te nemen met Edwin Muilwijk.

Copyright uitbesteden? Neem contact met ons op!

 
1 Start 2 Complete

Over de auteur

Raymond