Disclaimer

Average: 3.3 (4 votes)

Disclaimer - www.intemarketing.nl

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op deze website www.intemarketing.nl. Dit is de website van intemarketing.nl, een activiteit van Acendo Marketing, gevestigd te Breda en geregistreerd onder kvk nummer 17284310.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

 • de website: iedere webpagina dat begint met www.intemarketing.nl
 • de uitgever: intemarketing.nl - Acendo Marketing
 • de gebruiker: laden, inloggen, opvragen, lezen, bekijken, bewerken, invullen, versturen, verspreiden, lezen, kopen, registreren
 • u: de al dan niet vertegenwoordigde natuurlijke of rechtspersoon die de webpagina gebruikt;
 • de inhoud: teksten, afbeeldinge, hyperlinks, video, of andere objecten
 • schade: directe of indirecte schade van welke aard dan ook, onder meer verloren data en zaken, gederfde omzet, winst of ander economisch nadeel.

 

 1. Het onderstaande is van toepassing op de webpagina. Door de webpagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer. 
 2. De uitgever spant er zich voor in de inhoud van de webpagina regelmatig te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat de inhoud onvolledig en/of onjuist is.
 3. De uitgever verschaft de inhoud van de webpagina in de staat waarin deze zich feitelijk bevindt, zonder garantie of waarborg ten aanzien van de deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De inhoud is experimenteel en voor particulier gebruik bedoeld.
 4. De uitgever is niet aansprakelijk voor schade die is of dreigt te worden toegebracht en voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de webpagina of met de onmogelijkheid de webpagina te kunnen raadplegen.
 5. De uitgever mag de webpagina naar eigen inzicht en op ieder door hem gewenst moment (laten) veranderen of beëindigen, met of zonder voorafgaande verwittiging. De uitgever is niet aansprakelijk voor de gevolgen van verandering of beëindiging.
 6. Behoudens deze disclaimer, is de uitgever niet verantwoordelijk voor kenbaar aan de webpagina gekoppelde bestanden van derden. Koppeling houdt geen bekrachtiging van die bestanden in.
 7. Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de webpagina of de inhoud daarvan kan een inbreuk op intellectuele rechten, regelgeving m.b.t. privacy, publicatie en/of communicatie in de breedste zin van het woord opleveren. U bent verantwoordelijk voor al hetgeen u vanuit de webpagina verzendt.
 8. De uitgever behoudt zich het recht voor om u de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken. In aansluiting daarop kan de uitgever de toegang tot de webpagina monitoren.
 9. U zal de uitgever, diens werknemers, vertegenwoordigers, licentiehouders, handelspartners en de auteur van deze disclaimer beschermen tegen en vrijwaren van gerechtelijke en buitengerechtelijke maatregelen, veroordelingen e.d., inclusief de kosten voor rechtsbijstand, accountants e.d. die door derden zijn ingesteld ten gevolge van of gerelateerd aan uw gebruik van de webpagina, uw inbreuk op welke wettelijke regeling dan ook of de rechten van derden.


Vragen die betrekking hebben tot de disclaimer dienen gericht te worden tot de uitgever door te mailen naar info@intemarketing.nl.

Deze disclaimer is beschikbaar gesteld door Mr F.J. Van Eeckhoutte, de auteur en uitgever van de disclaimer op http://www.annotatie.nl/disclaimer.html .

 

 

Disclaimer uitbesteden? Neem contact met ons op!

By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.

Over de auteur

Edwin Muilwijk

http://linkedin.com/in/edwinmuilwijk https://twitter.com/EdwinMuilwijk